Chào mừng quý khách đến với cửa hàng Vi Tính Gia Phát !

0939.552.396 - 0936.081.869

Hỗ trợ mua hàng

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT
VI TÍNH GIA PHÁT

CPU XEON

Mã SP: E5 1650

E5 1650 V1

1.400.000 đ1.600.000 đ

Mã SP: 2689 v1

XEON E5 2689 v1

1.500.000 đ1.700.000 đ

Mã SP: 2680 v1

XEON E5 2680 v1

1.500.000 đ1.700.000 đ

Mã SP: E5 2650 V1

CPU XEON E5 2650

1.100.000 đ1.300.000 đ

Mã SP: W3530

CPU XEON W5350

300.000 đ500.000 đ

Mã SP: E5 2650 V3

CPU XEON E5 2650 V3

2.400.000 đ2.600.000 đ

Mã SP: E5 2630 V3

CPU XEON E5 2630 V3

1.500.000 đ1.700.000 đ

Mã SP: E5 2678 V3

CPU XEON E5 2678 V3

2.900.000 đ3.200.000 đ

Mã SP: E5 2670

CPU XEON E5 2670 V1

1.400.000 đ1.500.000 đ

Cpu xeon X5650, X5670

Mã SP:

Cpu xeon X5650, X5670

500.000 đ