Chào mừng quý khách đến với cửa hàng Vi Tính Gia Phát !

0939.552.396 - 0936.081.869

Hỗ trợ mua hàng

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT

VI TÍNH GIA PHÁT
VI TÍNH GIA PHÁT

PHỤ-KIỆN-FAN-TẢN-NHIỆT

Fan INTEL Socket 1150/1155/1151

Mã SP: FANINTEL1150

Fan INTEL Socket 1150/1155/1151

40.000 đ

Fan VSP Cooler T210i - LED RGB

Mã SP: FANVSPT210i

Fan VSP Cooler T210i - LED RGB

135.000 đ

Fan CPU VSP Cooler T200i - LED RGB

Mã SP: FANVSPT200i

Fan CPU VSP Cooler T200i - LED RGB

125.000 đ

Fan CPU VSP Cooler T100i - LED RGB

Mã SP: FANVSPT100i

Fan CPU VSP Cooler T100i - LED RGB

190.000 đ

Fan CPU VSP Cooler T50  - LED RGB

Mã SP: FANVSPT50

Fan CPU VSP Cooler T50 - LED RGB

165.000 đ

Fan VSP Cooler T300i - 2 Fan LED RGB

Mã SP: FANVSPT300i

Fan VSP Cooler T300i - 2 Fan LED RGB

255.000 đ

Fan CPU VSP Cooler T410i - LED RGB

Mã SP: FANT410i

Fan CPU VSP Cooler T410i - LED RGB

275.000 đ

Fan VSP Cooler T610 PLUS - LED ARGB Sync

Mã SP: FANVSPT610

Fan VSP Cooler T610 PLUS - LED ARGB Sync

375.000 đ

Fan VSP Cooler V400 PLUS - LED RGB

Mã SP: FANV400PLUS

Fan VSP Cooler V400 PLUS - LED RGB

330.000 đ

Fan CPU VSP Cooler UOF-R - LED RGB

Mã SP: FANUOFR

Fan CPU VSP Cooler UOF-R - LED RGB

100.000 đ

Mã SP: CR 1200

Fan CR 1200

185.000 đ235.000 đ

Mã SP: CR 1000

FAN CPU CR1000

320.000 đ350.000 đ

Mã SP: GP-TECH F12

FAN 12 LED RGP KO HUB

80.000 đ120.000 đ