Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

CPU TRAY

Mã SP: CPU Intel Core i5 6500

CPU Intel Core i5 6500 (3.60GHz, 6M, 4 Nhân 4 Luồng) TRAY

810.000 đ950.000 đ

Mã SP: CPU Intel Pentium G3260

CPU Intel Pentium G3260 (3.30 GHz, 3M, 2 Nhân 2 Luồng) TRAY

90.000 đ130.000 đ

Mã SP: CPU Intel Pentium G3220

CPU Intel Pentium G3220 (3.00GHz, 3M, 2 Nhân, 2 Luồng) TRAY

60.000 đ100.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core i5 3470

CPU Intel Core i5 3470 (3.20GHz, 6M, 4 Nhân 4 Luồng) TRAY

320.000 đ350.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core i5 2400

CPU Intel Core i5 2400 (3.40GHz, 6M, 4 Nhân 4 luồng) TRAY

150.000 đ190.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core i7 8700

CPU Intel Core i7 8700 (4.60GHz, 12M, 6 Cores 12 Threads) TRAY

2.990.000 đ3.350.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core I5 12400F

CPU Intel Core I5 12400F (LGA1700, 3.00 GHz, 6 Cores 12 Threads) TRAY

2.760.000 đ3.490.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core i5 9400F

CPU Intel Core i5 9400F (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) TRAY

1.410.000 đ1.920.000 đ

Mã SP: CPU Intel Core i5 8500

CPU Intel Core i5 8500 (4.10GHz, 9M, 6 Cores 6 Threads) TRAY

1.690.000 đ2.090.000 đ