Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

HDD Laptop

Mã SP: HDD LAPTOP HGST 1TB

HDD LAPTOP HGST 1TB

450.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP HGST 500GB

HDD LAPTOP HGST 500GB

170.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP HGST 320GB

HDD LAPTOP HGST 320GB

150.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP TOSHIBA 1TB

HDD LAPTOP TOSHIBA 1TB

450.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP TOSHIBA 500GB

HDD LAPTOP TOSHIBA 500GB

170.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP TOSHIBA 320GB

HDD LAPTOP TOSHIBA 320GB

150.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP WD 320GB

HDD LAPTOP WD 320GB

150.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP WD 500GB

HDD LAPTOP WD 500GB

170.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP SEAGATE 1TB

HDD LAPTOP SEAGATE 1TB

450.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP SEAGATE 500GB

HDD LAPTOP SEAGATE 500GB

170.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP WD 1TB

HDD LAPTOP WD 1TB

450.000 đ

Mã SP: HDD LAPTOP SEAGATE 320GB

HDD LAPTOP SEAGATE 320GB

150.000 đ