Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Linh Kiện Vi Tính

Mã SP: GIGA GV-N630

GIGA GV-N630 (2GB/DDR3/128Bits)

1.250.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS MASTER

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS MASTER

9.100.000 đ

Mã SP: Gigabyte Z490 AORUS ULTRA

Mainboard Gigabyte Z490 AORUS ULTRA

8.050.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 VISION D

Mainboard GIGABYTE Z490 VISION D

7.880.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX

6.650.000 đ

Mã SP: Gigabyte Z490i AORUS ULTRA

Mainboard Gigabyte Z490i AORUS ULTRA

6.300.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 VISION G

Mainboard GIGABYTE Z490 VISION G

5.670.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS ELITE

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS ELITE

5.600.000 đ

Mã SP: Gigabyte B460M GAMING HD

Mainboard Gigabyte B460M GAMING HD

1.780.000 đ

Mã SP: GIGABYTE B460M AORUS ELITE

Mainboard GIGABYTE B460M AORUS ELITE

2.420.000 đ

Mã SP: Gigabyte B460 AORUS PRO AC

Mainboard Gigabyte B460 AORUS PRO AC

3.980.000 đ

Mã SP: Gigabyte B460M AORUS PRO

Mainboard Gigabyte B460M AORUS PRO

2.690.000 đ

Mã SP: Gigabyte B460M D2V

Mainboard Gigabyte B460M D2V

1.820.000 đ