Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Mainboard Xeon- Server

Mã SP: HUANANZHI X99-TFQ

Mainboard HUANANZHI X99-TFQ (LGA 2011-3 | DDR3 - DDR4)

1.990.000 đ2.150.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 MINI DDR3

Mainboard SNIPER X99 MINI 2011-3, 2011-4 DDR3

970.000 đ990.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 2011-3

Mainboard SNIPER X99 LGA 2011-3 2011-3 chạy ram 4

970.000 đ1.100.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 Dual

Mainboard SNIPER X99 Dual CPU socket 2011-3 - DDR4

1.650.000 đ1.900.000 đ

Mã SP: SNIPER X79 Dual

Mainboard SNIPER X79 Dual CPU socket 2011

1.440.000 đ1.750.000 đ

Mã SP: Mainboard X58 SNIPER

Mainboard X58 SNIPER socket 1366

Liên hệ850.000 đ

Mã SP: X79 - WINFOX

Mainboard X79 1 CPU WINFOX socket 2011 (DDR3)

860.000 đ990.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99 F8D

MAIN HUANANZHI X99 F8D DDR4 DUAL XEON

3.050.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 T8D

MAINBOARD HUANANZHI X99 DUAL T8D RAM 3

2.940.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 2 CPU 8D4

Mainboard Huananzhi X99 2 CPU 8D4 (DDR-4, E-ATX, 2011-3)

2.390.000 đ2.550.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99-F8D Plus

Mainboard HUANANZHI X99-F8D Plus (Dual CPU)

3.390.000 đ3.700.000 đ

Mã SP: HUANANZHI-X58

MAINBOARD X58 HUANANZHI SOCKET 1366

Liên hệ1.450.000 đ