Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0908618369

Hỗ trợ trả góp

0908618369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Mainboard Xeon- Server

Mã SP: SNIPER X99 2011-4

Mainboard SNIPER X99 2011-4 chạy ram 4

1.200.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 Dual

Mainboard SNIPER X99 Dual CPU socket 2011-4, 2011-3

2.700.000 đ2.900.000 đ

Mã SP: SNIPER X79 Dual

Mainboard SNIPER X79 Dual CPU socket 2011

2.450.000 đ

Mã SP: Mainboard X58 SNIPER

Mainboard X58 SNIPER socket 1366

750.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99 F8D

MAIN HUANANZHI X99 F8D DDR4 DUAL XEON

3.250.000 đ4.200.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 T8D

MAINBOARD HUANANZHI X99 DUAL T8D RAM 3

3.250.000 đ4.200.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99-F8D Plus

Mainboard HUANANZHI X99-F8D Plus (Dual CPU)

3.650.000 đ

Mã SP: Huananzhi X79M PRO

Mainboard Huananzhi X79M PRO 1 CPU - LGA 2011

1.650.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 MINI DDR3

Mainboard SNIPER X99 MINI 2011-3, 2011-4 DDR3

1.200.000 đ

Mã SP: HUANANZHI-X99-BD3

MAINBOARD HUANANZHI X99 BD3 1 CPU (DDR3, LGA2011-3)

2.050.000 đ3.800.000 đ

Mã SP: X99 TF-Gaming

Mainboard Huananzhi X99-TF Gaming

2.130.000 đ2.490.000 đ