Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Mainboard Xeon- Server

Mã SP: HUANANZHI X99-TFQ

Mainboard HUANANZHI X99-TFQ (LGA 2011-3 | DDR3 - DDR4)

2.050.000 đ2.150.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 MINI DDR3

Mainboard SNIPER X99 MINI 2011-3, 2011-4 DDR3

850.000 đ900.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 2011-4

Mainboard SNIPER X99 LGA 2011-3 2011-4 chạy ram 4

850.000 đ900.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 Dual

Mainboard SNIPER X99 Dual CPU socket 2011-4, 2011-3

1.450.000 đ1.600.000 đ

Mã SP: SNIPER X79 Dual

Mainboard SNIPER X79 Dual CPU socket 2011

1.350.000 đ1.750.000 đ

Mã SP: Mainboard X58 SNIPER

Mainboard X58 SNIPER socket 1366

650.000 đ850.000 đ

Mã SP: X79 - WINFOX

Mainboard X79 1 CPU WINFOX socket 2011 (DDR3)

700.000 đ800.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99 F8D

MAIN HUANANZHI X99 F8D DDR4 DUAL XEON

2.950.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 T8D

MAINBOARD HUANANZHI X99 DUAL T8D RAM 3

2.950.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 2 CPU 8D4

Mainboard Huananzhi X99 2 CPU 8D4 (DDR-4, E-ATX, 2011-3)

2.350.000 đ2.550.000 đ