Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Máy Tính Đào Pi - Pi Network

Mã SP: PC Pi Network GP13

PC Pi Network GP13 Xeon 2697v3 X99 F8D

8.510.000 đ8.950.000 đ

Mã SP: PC Pi Network GP12

PC Pi Network GP12 Xeon 2696v4

10.160.000 đ10.680.000 đ

Mã SP: PC Pi Network GP11

PC Pi Network GP11 Xeon 2683v4 X99 F8D

9.050.000 đ9.280.000 đ

Mã SP: PC Pi Network 10

PC Pi Network 10 Xeon 2686v4 X99 F8D

9.850.000 đ

Mã SP: PC Pi Network 09

PC Pi Network 09 Supermicro Xeon Gold 6140

23.940.000 đ

Mã SP: PC - GP07 - Pi

PC - GP07 - Pi Cấu hình máy đào Pi X99 Pi099F8D

8.110.000 đ8.450.000 đ

Mã SP: PC - GP06 - Pi

PC - GP06 - Pi Cấu Hình máy đào Pi X99 Pi099T8D

8.380.000 đ9.800.000 đ

Mã SP: PC - GP01 - Pi

PC - GP01 - Pi Cấu hình máy đào Pi X79 Pi079

3.020.000 đ3.400.000 đ

Mã SP: PC - GP02 - Pi

PC - GP02 - Pi Cấu hình máy đào Pi X99 Pi099D3

3.800.000 đ5.200.000 đ

Mã SP: PC - GP03 - Pi

PC - GP03 - Pi Cấu hình máy đào Pi X99 Pi099D4

3.720.000 đ3.990.000 đ

Mã SP: PC - GP04 - Pi

PC - GP04 - Pi Cấu hình máy đào Pi X99 Pi099D4 VIP

3.720.000 đ5.400.000 đ