Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

PC Full Màn Hình

Mã SP: Bộ máy PC GP-17 Full màn hình 24 inch

Full bộ PC kèm màn hình 24 inch i7 Aquanaut chiến all game online

9.000.000 đ

Mã SP: PC GP06 - GAMING FULL BỘ

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC GP06 - GAMING FULL BỘ

7.670.000 đ7.970.000 đ

Mã SP: PC GP08 - GAMING FULL BỘ

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] Bộ PC GP08 - GAMING FULL BỘ

8.550.000 đ8.990.000 đ

Mã SP: PC GP02 - GAMING FULL BỘ MÀN HÌNH

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC GP02 - GAMING FULL BỘ MÀN HÌNH SUMMER GREEN

6.290.000 đ6.400.000 đ

Mã SP: PC GP09 - GAMING FULL BỘ

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC GP09 - GAMING FULL BỘ

10.500.000 đ12.000.000 đ

Mã SP: PC GP04 - GAMING SUMMER GREEN

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC GP04 - GAMING SUMMER GREEN

8.740.000 đ

Mã SP: PC GP05 - GAMING FULL MÀN HÌNH

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC GP05 - GAMING FULL MÀN HÌNH SUMMER

9.800.000 đ