Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

PC Full Màn Hình

Mã SP: PC GiaPhat - FMH14

PC GiaPhat - FMH 14

10.500.000 đ12.000.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - FMH 08

PC GiaPhat - FMH 08 - GAMING SUMMER GREEN

8.700.000 đ8.900.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - FMH 12

PC GiaPhat - FMH 12 - i3 10105F GAMING FULL MÀN HÌNH SUMMER

9.550.000 đ9.900.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - FMH 04

PC GiaPhat - FMH 04 - GAMING FULL MÀN HÌNH SUMMER GREEN

6.650.000 đ6.940.000 đ