Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0908618369

Hỗ trợ trả góp

0908618369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

PC Gaming

Mã SP: Cấu hình 09 - E3 1231v3 - H81

PC siêu thời trang - Cấu hình 09 - E3 1231v3

4.800.000 đ

Mã SP: Cấu hình 07 - i5 6500 - H110

PC siêu thời trang - Cấu hình 07 - i5 6500

4.500.000 đ

Mã SP: Cấu hình 06 - i3 7100 - H110

PC siêu thời trang - Cấu hình 06 - i3 7100

4.950.000 đ

Mã SP: Cấu hình 05 - i3 4350 - H81

PC siêu thời trang - Cấu hình 05 - i3 4350

3.800.000 đ

Mã SP: Cấu hình 04 - i5 4590 - H81

PC siêu thời trang - Cấu hình 04 - i5 4590

4.500.000 đ

Mã SP: Cấu hình 02 - i7 3770s - B75

PC siêu thời trang - Cấu hình 02 - i7 3770s

4.600.000 đ

Mã SP: Cấu hình 01 - i5 3470 - H61

PC siêu thời trang - Cấu hình 01 - i5 3470

3.950.000 đ