Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0908618369

Hỗ trợ trả góp

0908618369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

RAM Xeon - Server - ECC

Mã SP: DDR3 ECC 16GB BUS 1866

RAM DDR3 16GB 1866 ECC REGISTERED

285.000 đ270.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

1.700.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 16GB PC4-2666 ECC REGISTERED

RAM DDR4 16GB 2666 ECC REGISTERED

700.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

250.000 đ

Mã SP: RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

110.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 16GB 2400 R

RAM DDR4 16GB 2400 ECC REGISTERED

500.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB/2400 ECC

RAM DDR4 32GB 2400 ECC REGISTERED

1.250.000 đ1.400.000 đ

Mã SP: DDR3 ECC 8GB/1333

RAM DDR3 8GB 1333 ECC REGISTERED

110.000 đ120.000 đ

Mã SP: DDR3 8GB/1600 ECC

RAM DDR3 8GB 1600 ECC REGISTERED

130.000 đ

Mã SP: DDR3 16GB Bus 1066 ECC

RAM DDR3 16GB 1066 ECC REGISTERED

220.000 đ750.000 đ

Mã SP: 16gb 1333 ECC REG

RAM DDR3 16GB 1333 ECC REGISTERED

250.000 đ

Mã SP: DDR3 ECC 16GB/1600

RAM DDR3 16GB 1600 ECC REGISTERED

260.000 đ830.000 đ

Mã SP: DDR4 ECC 16GB bus 2133 ecc

RAM DDR4 16GB 2133 ECC REGITERED

480.000 đ490.000 đ

Mã SP: DDR3 32GB Bus 1066 ECC

RAM DDR3 32GB 1066 ECC REGISTERED

480.000 đ580.000 đ

Mã SP: 32GB 1333 ECC

RAM DDR3 32GB 1333 ECC REGISTERED

480.000 đ680.000 đ