Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

RAM Xeon - Server - ECC

Mã SP: DDR3 ECC 16GB BUS 1866

RAM DDR3 16GB 1866 ECC REGISTERED

Liên hệ250.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB 2666

RAM DDR4 32GB 2666 ECC REGISTERED

Liên hệ950.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

Liên hệ1.500.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 16GB PC4-2666 ECC REGISTERED

RAM DDR4 16GB 2666 ECC REGISTERED

Liên hệ470.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

Liên hệ

Mã SP: RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

Liên hệ

Mã SP: RAM DDR4 16GB 2400 R

RAM DDR4 16GB 2400 ECC REGISTERED

540.000 đ560.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB/2400 ECC

RAM DDR4 32GB 2400 ECC REGISTERED

Liên hệ1.200.000 đ

Mã SP: DDR3 ECC 8GB/1333

RAM DDR3 8GB 1333 ECC REGISTERED

Liên hệ120.000 đ

Mã SP: DDR3 8GB/1600 ECC

RAM DDR3 8GB 1600 ECC REGISTERED

Liên hệ

Mã SP: DDR3 16GB Bus 1066 ECC

RAM DDR3 16GB 1066 ECC REGISTERED

Liên hệ250.000 đ

Mã SP: 16gb 1333 ECC REG

RAM DDR3 16GB 1333 ECC REGISTERED

Liên hệ

Mã SP: DDR3 ECC 16GB/1600

RAM DDR3 16GB 1600 ECC REGISTERED

230.000 đ250.000 đ

Mã SP: DDR4 ECC 16GB bus 2133 ecc

RAM DDR4 16GB 2133 ECC REGITERED

520.000 đ420.000 đ

Mã SP: DDR3 32GB Bus 1066 ECC

RAM DDR3 32GB 1066 ECC REGISTERED

Liên hệ580.000 đ