Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

USB Sound

Mã SP: Card PCIe 1x --> 02 Cổng Com

Card PCIe 1x --> 02 Cổng Com

Liên hệ

Mã SP: usb ra sound 7.1 có dây (apple)

usb ra sound 7.1 có dây (apple)

40.000 đ

Mã SP: USB Sound 7.1 Phi Thuyền

USB Sound 7.1 Phi Thuyền

40.000 đ

Mã SP: USB ra Sound 7.1 (Cam)

USB ra Sound 7.1 (Cam)

70.000 đ

Mã SP: USB ra Sound 5.1 3D

USB ra Sound 5.1 3D

25.000 đ