Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

All In One

Mã SP: PC All-in-One 19 inch VSP-19G400 (i7 4790, 8GB, 128GB)

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC All-in-One 19 inch VSP-19G400 (i7 4790, 8GB, 128GB)

6.240.000 đ

Mã SP: PC All-in-One 19 inch VSP-19G400 (i5 4570, 8GB, 128GB)

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC All-in-One 19 inch VSP-19G400 (i5 4570, 8GB, 128GB)

5.590.000 đ

Mã SP: PC All-in-One VSP-19G400 (G3460, 8GB, 128GB)

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC All-in-One 19 inch VSP-19G400 (G3460, 8GB, 128GB)

5.090.000 đ

Mã SP: PC All-in-One VSP-19G400 (i3 4160, 8GB, 128GB)

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC All-in-One VSP-19G400 (i3 4160, 8GB, 128GB)

5.200.000 đ

Mã SP: AIO HP 600 G1

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] AIO HP 600 G1 ( i5 4570 )

6.300.000 đ6.500.000 đ