Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798.270.369

Hỗ trợ trả góp

0798.270.369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện PC, PC GAMING

Nguồn Máy Tính

Mã SP: AIGO DK750w

Nguồn AIGO DK750

950.000 đ

Mã SP: AIGO CK350 350W

NGUỒN MÁY TÍNH AIGO CK350 350W

320.000 đ

Mã SP: AIGO CK550 500W

NGUỒN MÁY TÍNH AIGO CK550 500W

525.000 đ

Mã SP: VSP 750W Ver2.0

Nguồn máy tính VSP 750W Ver2.0

280.000 đ