Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Ram Laptop

Mã SP: Ram laptop DDR4 16GB bus 2400

Ram laptop DDR4 16GB 2400 PC4

1.150.000 đ1.400.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR4 8GB bus 2400

Ram laptop DDR4 8GB 2400 PC4

250.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR4 4GB bus 2400

Ram laptop DDR4 4GB 2400 PC4

230.000 đ450.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR4 8GB bus 2133

Ram laptop DDR4 8GB 2133

240.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR4 4GB bus 2133

Ram laptop DDR4 4GB 2133

280.000 đ450.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 8GB bus 1600 PC3L

Ram laptop DDR3 8GB 1600 PC3L

365.000 đ800.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 4GB bus 1600 PC3L

Ram laptop DDR3 4GB 1600 PC3L

155.000 đ350.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 4GB bus 1333

Ram laptop DDR3 4GB 1333 PC3

155.000 đ350.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 2GB bus 1600

Ram laptop DDR3 2GB 1600

100.000 đ150.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 2GB bus 1333

Ram LAPTOP DDR3 2GB 1333 PC3

90.000 đ150.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 4GB bus 1600 PC3

Ram laptop DDR3 4GB 1600 PC3

100.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 8GB 1600 PC3

Ram laptop DDR3 8GB 1600 PC3

210.000 đ

Mã SP: Ram laptop DDR3 8GB 1333 PC3

Ram laptop DDR3 8GB 1333 PC3

365.000 đ

Mã SP: 4GB DDR4 2666MHz (TED44G2666C19-S01)

Ram Laptop TeamGroup Elite 4GB DDR4 2666MHz

320.000 đ