Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

PC Văn Phòng - Full Office

Mã SP: PC - GP05 - OFFICE - i5 3470

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP05 - OFFICE - i5 3470 / H61 / SSD 512GB

2.300.000 đ2.990.000 đ

Mã SP: PC - GP07 - OFFICE - i7 2600

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP07 - OFFICE - i7 2600

2.700.000 đ3.200.000 đ

Mã SP: PC - GP09 - OFFICE - 4570 (4590)

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP09 - OFFICE - 4570 (4590) / H81 / SSD 512GB

2.900.000 đ3.250.000 đ

Mã SP: PC - GP06 - OFFICE - i3 4160

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP06 - OFFICE - i3 4160 / H81 / SSD 512GB

2.390.000 đ2.990.000 đ

Mã SP: PC - GP15 - OFFICE - i7 6700

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP15 - OFFICE - i7 6700

4.600.000 đ

Mã SP: PC - GP08 - OFFICE - i3 6100

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP08 - OFFICE - i3 6100 / H110 / SSD 512GB

2.980.000 đ3.200.000 đ

Mã SP: PC - GP04 - OFFICE G4560

[TẶNG VOUCHER GIẢM 5%] PC - GP04 - OFFICE G4560/ H110/ SSD 256GB

2.490.000 đ2.990.000 đ