Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Case Máy Tính

Mã SP: Case VSP V300 Kèm 3 Fan LED (mATX, Trắng)

Case VSP V300 Kèm 3 Fan LED (mATX, Trắng)

665.000 đ

Mã SP: Case VSP V300 Kèm 3 Fan LED (mATX, Đen)

Case VSP V300 Kèm 3 Fan LED (mATX, Đen)

594.000 đ

Mã SP: Ruix D2 Gaming Aluminum Trắng

Vỏ case Ruix D2 Gaming Aluminum Trắng (m-ATX, ATX)

450.000 đ

Mã SP: Ruix D2 Gaming Aluminum Hồng

Vỏ case Ruix D2 Gaming Aluminum Hồng (m-ATX, ATX)

450.000 đ

Mã SP: Ruix D2 Gaming Aluminum Xanh Mint

Vỏ case Ruix D2 Gaming Aluminum Xanh Mint (m-ATX, ATX)

450.000 đ

Mã SP: Ruix D2 Gaming Aluminum Đen

Vỏ case Ruix D2 Gaming Aluminum Đen (m-ATX, ATX)

450.000 đ490.000 đ

Mã SP: VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (TRẮNG)

Case máy tính VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (TRẮNG)

2.598.000 đ

Mã SP: VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (ĐEN)

Case máy tính VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (ĐEN)

2.380.000 đ