Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Máy Bộ Xeon Chuyên Đồ hoạ - Giả lập

Mã SP: PC - GP14 - XEON - DUAL 2696v2

PC - GP14 - XEON - DUAL Nox X99 2 CPU 2696v2 chuyên đồ họa

6.800.000 đ8.250.000 đ

Mã SP: PC - GP15 - XEON DUAL 2697v3

PC - GP15 - XEON Nox X99 2 CPU 2697v3 chuyên đồ họa

9.500.000 đ10.500.000 đ

Mã SP: PC - GP08 - XEON - 2696V2

PC - GP08 - XEON Nox X79 1 CPU 2696v2 chuyên đồ họa

6.210.000 đ6.950.000 đ

Mã SP: PC - GP01 - XEON - E5 2670v2

PC - GP01 - XEON siêu thời trang - Cấu hình 08 - E5 2670v2

3.600.000 đ4.200.000 đ

Mã SP: PC - GP13 - XEON - DUAL 2686v4

PC - GP13 - XEON DUAL X99 2 CPU 2686V4 đa nhân luồng

10.000.000 đ10.300.000 đ

Mã SP: PC - GP04 - XEON - 2670v2

PC - GP04 - XEON Nox X79 1 CPU 2670v2 chuyên đồ họa

4.950.000 đ5.200.000 đ

Mã SP: PC - GP06 - XEON - 2680V4

PC - GP06 - XEON Nox X99 1 CPU 2680V4 chuyên đồ họa, multi media

5.735.000 đ7.100.000 đ