Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Máy Bộ Xeon Chuyên Đồ hoạ - Giả lập

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 17

PC GiaPhat - GLDH 17 - 2696V3 chuyên render, thiết kế đồ họa

15.200.000 đ15.400.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 07

PC GiaPhat - GLDH 07 - X79 1 CPU 2696v2 chuyên đồ họa

7.274.000 đ7.400.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 13

PC GiaPhat - GLDH 13 - DUAL X99 2 CPU 2686V4 đa nhân luồng

13.390.000 đ13.800.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 04

PC GiaPhat - GLDH 04 - X79 1 CPU 2670v2 chuyên đồ họa

6.440.000 đ6.600.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 14

PC GiaPhat - GLDH 14 - DUAL X99 2 CPU 2696V3 đa nhân luồng

14.150.000 đ14.500.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 16

PC GiaPhat - GLDH 16 - X99 2 CPU XEON 2680V4 đa nhân luồng

14.500.000 đ14.800.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 11

PC GiaPhat - GLDH 11 - XEON X99 2 CPU 2676v3 đa nhân luồng

9.000.000 đ9.950.000 đ

Mã SP: PC GiaPhat - GLDH 09

PC GiaPhat - GLDH 09 - X99 1 CPU 2690V3 chuyên đồ họa

8.000.000 đ8.300.000 đ