Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Nguồn XIGMATEK

Mã SP: Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 650 - 600W

Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 650 - 600W

745.000 đ

Mã SP: Xigmatek Z-Power II Z550 (400W, 230V)

Nguồn máy tính Xigmatek Z-Power II Z550 (400W, 230V)

470.000 đ