Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Gigabyte

Mã SP: GIGABYTE H410M H V2

Mainboard GIGABYTE H410M H V2

1.480.000 đ

Mã SP: Z690 AORUS ELITE AX

Mainboard Gigabyte Z690 AORUS ELITE AX

8.080.000 đ

Mã SP: Z690 AORUS ELITE

Mainboard Gigabyte Z690 AORUS ELITE

7.500.000 đ

Mã SP: Z690 Gaming X DDR4

Main Gigabyte Z690 Gaming X DDR4

6.200.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z690 UD DDR4

Mainboard GIGABYTE Z690 UD DDR4

5.670.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS MASTER

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS MASTER

9.100.000 đ

Mã SP: Gigabyte Z490 AORUS ULTRA

Mainboard Gigabyte Z490 AORUS ULTRA

8.050.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 VISION D

Mainboard GIGABYTE Z490 VISION D

7.880.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX

6.650.000 đ

Mã SP: Gigabyte Z490i AORUS ULTRA

Mainboard Gigabyte Z490i AORUS ULTRA

6.300.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 VISION G

Mainboard GIGABYTE Z490 VISION G

5.670.000 đ

Mã SP: GIGABYTE Z490 AORUS ELITE

Mainboard GIGABYTE Z490 AORUS ELITE

5.600.000 đ