Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Linh Kiện Xeon - Server

Mã SP: HUANANZHI X99-TFQ

Mainboard HUANANZHI X99-TFQ (LGA 2011-3 | DDR3 - DDR4)

1.990.000 đ2.150.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 MINI DDR3

Mainboard SNIPER X99 MINI 2011-3, 2011-4 DDR3

820.000 đ970.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 2011-3

Mainboard SNIPER X99 LGA 2011-3 2011-3 chạy ram 4

820.000 đ970.000 đ

Mã SP: SNIPER X99 Dual

Mainboard SNIPER X99 Dual CPU socket 2011-3 - DDR4

1.500.000 đ1.650.000 đ

Mã SP: SNIPER X79 Dual

Mainboard SNIPER X79 Dual CPU socket 2011

1.440.000 đ1.750.000 đ

Mã SP: Intel Xeon X5670 X5675

Intel Xeon X5670, X5675 (3.06GHz, 6 Nhân 12 Luồng, LGA1366)

170.000 đ300.000 đ

Mã SP: Mainboard X58 SNIPER

Mainboard X58 SNIPER socket 1366

Liên hệ850.000 đ

Mã SP: X79 - WINFOX

Mainboard X79 1 CPU WINFOX socket 2011 (DDR3)

660.000 đ860.000 đ