Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Linh Kiện Xeon - Server

Mã SP: HUANANZHI X99 F8D

MAIN HUANANZHI X99 F8D DDR4 DUAL XEON

2.950.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 T8D

MAINBOARD HUANANZHI X99 DUAL T8D RAM 3

2.950.000 đ3.050.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB 2666

RAM DDR4 32GB 2666 ECC REGISTERED

800.000 đ

Mã SP: Huananzhi X99 2 CPU 8D4

Mainboard Huananzhi X99 2 CPU 8D4 (DDR-4, E-ATX, 2011-3)

2.350.000 đ2.550.000 đ