Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Linh Kiện Xeon - Server

Mã SP: RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

RAM DDR4 32GB 2933 ECC REGISTERED

1.250.000 đ1.500.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 16GB PC4-2666 ECC REGISTERED

RAM DDR4 16GB 2666 ECC REGISTERED

400.000 đ470.000 đ

Mã SP: HUANANZHI X99-F8D Plus

Mainboard HUANANZHI X99-F8D Plus (Dual CPU)

3.350.000 đ3.450.000 đ

Mã SP: Huananzhi X79M PRO

Mainboard Huananzhi X79M PRO 1 CPU - LGA 2011

1.450.000 đ1.650.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

RAM DDR4 8GB 2133 ECC REGISTERED

250.000 đ

Mã SP: RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

RAM DDR3 8GB 1066 ECC REGISTERED

110.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 16GB 2400 R

RAM DDR4 16GB 2400 ECC REGISTERED

350.000 đ400.000 đ

Mã SP: RAM DDR4 32GB/2400 ECC

RAM DDR4 32GB 2400 ECC REGISTERED

750.000 đ840.000 đ