Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Linh Kiện Vi Tính

Mã SP: VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (TRẮNG)

Case máy tính VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (TRẮNG)

2.250.000 đ

Mã SP: VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (ĐEN)

Case máy tính VSP X1 Aquanaut PRO GAMING (ĐEN)

2.200.000 đ

Mã SP: Case VSP V216 (mATX)

Case VSP V216 (mATX) có sẵn LED RGB

255.000 đ

Mã SP: Bộ Case Nguồn VP320

Bộ Case Nguồn VP320 có sẵn LED RGB

380.000 đ

Mã SP: VSP SFF + PSU 550W - G820

Combo case VSP SFF + PSU-550W - G820 Màu Đen

510.000 đ