Thêm giỏ hàng thành công.
0

Hỗ trợ mua hàng

0798270369

Hỗ trợ trả góp

0798270369

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING
VI TÍNH GIA PHÁT | Chuyên Sỉ Lẻ Linh Kiện XEON, PC GAMING

Màn Hình

Mã SP: VSP VG322C + Combo phím chuột MOTOSPEED S102

[TẶNG COMBO PHÍM CHUỘT] Màn hình cong 32 inch VSP VG322C tràn viền - Full VAT

4.350.000 đ

Mã SP: VSP VE2421W + Combo phím chuột MOTOSPEED S102

[TẶNG COMBO PHÍM CHUỘT] Màn hình 24 inch VSP VE2421W tràn viền S102 - Full VAT

1.750.000 đ

Mã SP: VSP IPS IP2404S + Combo phím chuột MOTOSPEED S102

[TẶNG COMBO BÀN PHÍM] Màn hình VSP IPS Thinking 24inch tràn viền IP2404S - Full VAT

1.780.000 đ1.950.000 đ

Mã SP: VSP CM2705H + Combo phím chuột MOTOSPEED S102

[TẶNG COMBO PHÍM CHUỘT] Màn hình cong VSP Thinking monitor 27inch -CM2705H - Full VAT

2.850.000 đ